04-6288800

משרביות

משרביות קרמיקה

maestro 11 

משרביה מקרמיקה במגוון צורות